Vilket fackförbund är bäst att gå med i?

Av: FH

Det har talats mycket om facket en tid nu; ett motvilligt hamnfack som vägrar vika ner sig, pampar som levt runt på medlemmarnas pengar och en begränsad strejkrätt som kan komma att göra rockad med maktpositionerna på arbetsmarknaden.

Inte lika mycket talas det om hur man gör för att välja rätt fackförbund i Sverige. Det kan nämligen vara lite krångligt om man inte har koll på hur man bäst går tillväga. Vi har sammanställt en checklista med saker du bör tänka på för att göra det bästa fackvalet:  

  1. Se till att välja den arbetarrörelse som driver frågor som intresserad dig. Människor värderar saker olika. Vad är viktigt för dig? Är det lönen, arbetstider, anställdas rättigheter eller schemaläggningen?
  2. Välj fackförbund efter inriktning. Arbetar du inom bilindustrin får LO ses som förstahandsvalet. För piloter och kabinpersonal är Unionen fackförbund ett naturligt val.
  3. Läs mer på respektive fackförenings hemsida för att ta reda på mer om deras arbete.
  4. Ta kontakta med en talesperson och ställ dina viktigaste frågor rak från hjärtat. Personlig kontakt är det bästa sättet att ta reda på huruvida ett förbund håller vad de lovar.
  5. Genom att teckna en inkomstförsäkring är du garanterad din lön även om du plötsligt skulle bli arbetslös eller skadad i arbetet. Välj ett fack som ger dig bra trygghet.
  6. Ta hjälp av nätet. Det finns mängder av tillgänglig sökbarinformation lagrad på Internet beträffande olika fackförbunds arbetsmetoder. Komplettera din bild genom att läsa igenom vad som står på olika forum.

AKTA DIG FÖR ORIKTIGA REKLAMKAMPANJER! Välj aldrig fackförbund enbart utifrån reklamblad eller pamfletter.  Dessa är skrivna i syfte att sälja en tjänst och ger inte en objektiv bild av dess verksamhet.

Om hur fackförbund demokratiskt arbetar för bättre arbetsvillkor

Olika fackliga organisationer följer delvis olikartade protokoll men i grund och botten är dessa väldigt likartade vilket innebär att innehållet i hög grad är det samma som för andra demokratiska sammanslutningar. På gräsrotsnivå utgör varje enskild medlem en vital del i fackförbundet och det är medlemmarna själva som väljer ut representanter så kallade fackliga ombud. Dessa ombud agerar sedan talesman för organisationen och för en aktiv dialog med arbetsgivarna.

Om olika fördelar med att vara medlem i facket

Det finns både fördelar och nackdelar med att vara fackmedlem. Den främsta nackdelen är att det kostar pengar att vara medlem. Samtidigt anser det flesta att fördelarna vida överstiger denna avgift. Medlemskap berättigar dig till försäkringar, rådgivning, hjälp vid förhandlingar samt i vissa fall inkomstförsäkring. Dessutom har som medlem en unik möjlighet att påverka dina arbetsförhållande och din lön. Flera fackförbund har även ytterligare förmånliga avtal för lån och hemförsäkringar. Dock är det viktigt att känna till att fackmedlemskapet inte inkluderar a-kassa, du måste separat ansluta till en passande kassa för att ha rätt till inkomstbaserad arbetslöshetsersättning.

Hur du bäst byter fackförbund på nätet

Bara för att du är medlem sedan tidigare hos ett fackförbund, finns det inget som säger att du inte kan byta till ett annat fack. Om man t.ex. byter jobb eller får förändrade arbetsuppgifter är det naturligt att se sig om efter den organisation som bäst kan möta ens behov. Enklast är att göra detta byte online.  Kontakta det fackförbund du är intresserad av via e-post så återkopplar de med information om hur du bäst går tillväga för att ordna bytet. Tänk på att det är viktigt att se till så att medlemskapen överlappar vandra utan mellanrum annars riskerar du att förlora exempelvis intjänad kvalifikationstid som ger dig rätt till ersättning genom inkomstförsäkringen om du blir arbetslös.

Källor som använts för att skriva denna krönika hittar du på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetarr%C3%B6relsen_i_Sverige Historik och övergripande information om arbetarrörelsen i Sverige.
https://fackforbunden.se Översikt över samtliga fack med fakta och kontaktuppgifter.

10 Aug 2019