SEO

Sökmotoroptimering (eller SEO) är något som intresserar många av våra följare och besökare. Att synas på nätet och vid sökningar på sökmotorer är centralt för seriösa användare. Detta tar vi särskilt fasta vid på denna sajt. Vi ska gå igenom hur vi tänker och arbetar.

Först tittar vi på hur exponering och förekomsten av länkar har en betydelse för SEO. Bland det mest centrala man kan ägna sig åt är själva innehållet, även kallat content. Det beskriver vi ingående. Därefter tittar vi på URL:er och ankartext. Slutligen går vi igenom internlänkning.

Exponering och länkar

Som det framgår på andra sidor på denna sajt är bloggfeeden.se en plattform för att öka synligheten för bloggar. Att öka synligheten kan göras på flera sätt:

  • Via sociala medier (twitter, instagram, facebook, linkedin och bloggar) exponeras delar av bloggens innehåll för att stimulera vidare läsning
  • En blogg kan omnämnas i traditionella medier som t.ex. radio. Genom att själv berätta om sin blogg eller ett specifikt innehåll i bloggen eller att programledaren omnämner en blogg kan man få mer synlighet och fler besökare.
  • Andra sajter, inklusive andra bloggar, länkar till den egna bloggen.
  • Genom att synas på bloggportaler via RSS-flöde.

Bloggfeeden.se kan erbjuda de två senaste sätten att synliggöra bloggar. På bloggfeeden.se syns ett antal bloggars flöden via RSS-feed. RSS-feed är ett realtidsflöde som uppdaterar publicerade inlägg direkt på den eller de platser där RSS-koden förekommer. Bloggfeeden.se har en sådan uppdatering men enbart för rubrikerna på inläggen. När man klickar kommer direkt till bloggen och det aktuella inlägget.

På bloggfeeden.se förekommer även inlägg som kallas krönikor. I dessa inlägg kan andra bloggar omskrivas och länkas till. Därför bidrar en krönika till att synliggöra andras bloggar. Det finns också bannerutrymmen som är klickbara och leder till en blogg eller ett inlägg vilket är ytterligare ett sätt att synliggöra bloggar.

Flera av ovan sätt bidrar till SEO (Search Engine Optimazation = sökmotoroptimering) både direkt och indirekt. De direkta effekterna bygger på relevanta länkar via RSS-flödet och andra vägar. En länk i sig ger kraft till mottagarsidan. Detta hjälper mottagarsidan att hamna högt i en sökning på en sökmotor.

Om länken även bidrar med trafik bidrar det till en indirekt effekt. När t.ex. Google märker av att det kommer mycket trafik till mottagarsajten kan det ge fördelar i rankingen vid sökningar av de sökord som är centrala på mottagarsidan. Dessa positiva effekter kan man även få indirekt genom exponering på sociala medier och traditionella medier. Om dessa medier skapar trafik kan det hjälpa till i rankingen.

Innehåll (Content)

Det finns ett stort antal faktorer som kan spela in på hur utfallet blir vid en sökning på en sökmotor blir. Förmodligen rör det sig om över 200 faktorer. Bland de viktigaste SEO-faktorerna har vi innehållet på själva websidan. Det är i rubriker och löpande text som sökorden återfinns.

Genom att skrivs långa uttömmande texter med illustrerande bilder, grafer och figurer får man bra och relevanta sidor. Det är några saker som är viktigt att ha i åtanke:

  • Texten ska behandla ett ämne. Även om texten är lång får den inte snöa in på annat.
  • Texten ska vara välskriven.
  • Texten ska helst vara lång. Längden i sig behöver inte vara avgörande men längre texter upprepar på ett naturligt sätt det eller de sökord som är viktigast. Många av de sidor som hamnar på topp 10 vid en sökning har texter upp emot 2000 ord. Försök att ligga i närheten av detta.
  • Nyckelorden som folk söker på bör upprepas ett antal gånger. Ju längre text desto fler gånger ska nyckelorden förekomma. Detta bidrar till att relevansen vid en sökning bedöms som hög.
  • Bilder ska hjälpa läsaren att förstå texten. Bilderna i sig ökar inte sökbarheten men om de får läsaren att läsa vidare hjälper det till vid rankingen.
  • Bilder och annat visuellt material behöver vara av god kvalitet. Låg kvalitet kan verka avskräckande. Särskilt om du försöker driva en seriös sajt.

För att kunna skriva långa relevanta texter är det bra att vara insatt. Man ska inte tro att det räcker att fylla en sida med ord som inte säger så mycket i hopp om att det ska verka substantiellt. Det finns inga genvägar till en lång, välskriven och relevant text. Gör din research så att du har något att säga.

På bloggfeeden.se förekommer ganska få långa texter. RSS-feederna är inte långa. De består enbart av rubriker för de senaste sju eller tio inläggen. Krönikorna är normalt inte särskilt långa. En vanlig krönika ligger på runt 1000 ord. Är texterna på denna sajt kontraproduktiva?

En lång text attraherar läsare genom att hamna högt på en sökning. Dessa läsare kan i sin tur klicka sig vidare till andras bloggar och på det sättet generera trafik. Ett kortare inlägg ska dock inte underskattas. Många texter som är kortare än 2000 ord kan ha ett tilltalande innehåll (kanske mycket bilder) och de kan bidra med länkar och kraft till mottagarsidan. Detta är viktigt. Krönikor på denna sajt kommer fortsättningsvis att vara närmare 1000 ord än 2000 ord.

En krönika, så som det definieras på bloggfeeden.se, är en personlig och aktuell betraktelse om samtiden. En personlig betraktelse kan vara mycket intressant i sig. Det beror naturligtvis på vad krönikan handlar om och i vissa fall vem som skriver den. I grova drag rör det sig om en ganska lättsam text som går att relatera till. Att den är aktuell bidrar också till igenkänning. Andra har varit med om något liknande nyligen eller har hört om eller diskuterat det aktuella ämnet.

Många som skriver krönikor tycker om att få till en etisk vinkling. Det är en sak att uttrycka vad man tycker men det är en konst att få människor att vilka engagera sig och tycka till de med. En text ska därför inte enbart vara relevant utan även intressant. Människor tycker om att läsa om nyheter, vem som har gjort vad (om det är något etiskt tvivelaktigt), om människor i högre positioner som har gjort något bra eller något dåligt, om svaga människor som hamnar i kläm eller som utgör en bragd. Allt detta hör hemma i en krönika och i en text som andra vill läsa.

När man tar med SEO i ekvationen kan man lätt fastna i praktiska råd som antal ord och liknande. Det viktigaste för att människor ska vilja läsa är att texten engagerar. Ju fler som engageras desto högre upp hamnar texten på en google-sökning. I slutänden får man ändå säga att relevant är bra men intressant och relevant är bättre.

URL:er och ankartext

För att få ett optimalt utfall vid en sökning kan man göra en del saker på sin egen sajt utöver själva innehållet. Titeln hör visserligen till innehållet men på denna sajt är titeln synonym med en stor del av URL:en. URL (Uniform Resource Locator = internetadress) är den adress som en unik sida har. Det är inte möjligt att två sidor har samma adress. De kan vara mycket lika men det är alltid någon liten detalj som skiljer dem åt.

En URL börjar vanligtvis med http (Hypertext Transfer Protocol) eller https. S:et på slutet står för att sajten är säker. Det innebär att sajten har ett SSL-certifikat som krypterar informationen mellan sajtens server och mottagarens dator. Om säkerheten är så hög som det är tänkt ska ingen kunna varken titta på informationen som överförs eller tränga in dålig data.

Efter https följer domännamnet och toppdomänen. Bloggfeeden.se är domännamn och toppdomän. Bloggfeeden är domännamnet och .se är toppdomänen. I nästa steg läggs ord till som har med innehållet på sidan att göra. Titta på detta exempel:

https://www.bloggfeeden.se/leder-onodig-konsumtion-till-att-vi-blir-lyckligare

Titeln på sidan är: Leder onödig konsumtion till att vi blir lyckligare? Om konsumtion eller lycka är ord som folk söker på framstår de som nyckelord i denna titel så väl som innehållet. Det senare hänger på om titeln håller vad den utlovar, nämligen att texten har med titeln att göra.

När man slår samman titel och URL och de delvis ger samma information förstärker det hur centrala vissa ord är. Om URL:en skulle innehålla andra ord ges en mer splittrad bild av innehållet.

För att optimera sajtens sidor är hela sajten och varje enskild adress säkrad vilket har en positiv effekt på sökbarheten. Säkra sajter premieras före sajter utan kryptering. Tillsammans med en URL som upprepar centrala ord från titeln ger dessa komponenter en ytterligare puff. Detta är rakt igenom åtgärder med hög relevans för SEO. Allt detta är optimerat på bloggfeeden.se.

Om titel och URL ger en hint om innehållet på sajten kan länkar från andra sajter bidra på sitt sätt. När någon länkar använder man någon form av ankartext. En ankartext är det ord eller den sträng av ord som man markerar som en länk och som därför är klickbar och leder användaren vidare till en ny sida.

Ankartexter finns av flera slag. En ankartext kan vara ett varumärke. Det kan vara en URL eller en del av en URL (t.ex. domännamn och toppdomän). Vanligast ankartexter är de som kallas organiska ankartexter. Många som skapar länkar skriver inte ”läs mer om dessa intressanta äpplen”. Ett mer vanligt sätt är att skriva ”du kan läsa mer om intressanta äpplen här”. Om länken leder till en sida om äpplen har det första fallet givit en bra och relevant hint om detta. Däremot säger ordet ”här” inget om vad sidan som länken leder till handlar om.

När vi skapar länkar på bloggfeeden.se väljer vi i första hand att ha varumärkesnamnet som ankartext och nyckelord som beskriver vad mottagarsidan handlar om i andra hand. Eftersom organiska ankartexter är så vanliga gäller det att använda sådana också.

Internlänkning

Det finns två ganska lyckade sätt att använda sig av internlänkar. En intern länk är en länk från en sida till en annan inom samma sajt. Värdet av dessa är liknande som det är för externlänkar. Länkar mellan sajter eller mellan domäner. De två strategier som man kan välja är de korsreferenser som tillämpas på wikipedia eller den variant som tillämpas på denna sajt.

På wikipedia innehåller varje artikel länkar till andra artiklar. Detta gör att den interna sammankopplingen är hög och relevant. Genom att klicka på en ankartext kommer man till en fördjupning som ger en mer ingående text om det ämnen eller innehåll som ankartexten utlovar. Om ankartexten är Chicago och man klickar på ordet får man upp en sida som ingående beskriver Chicago som stag.

Med den strategi som tillämpas på wikipedia blir effekten en sajt med hög länk-densitet. Det innebär att det är hög täthet på antalet länkar på sajten. Med denna strategi signalerar man inte vilka sidor på sajten som är viktigast i bruset av ett stort antal sidor. Det gör man med den andra strategin som används på bloggfeeden.se.

Anledningen till att internlänkningen inte ser ut som på wikipedia på bloggfeeden.se beror på att sidorna, särskilt krönikorna, sällan berör liknande ämnen. Det förhindrar naturliga och relevanta länkar mellan sidorna. Därför är den andra strategin den bästa för denna sajt.

Vilka sidor på denna sajt är viktigast? Sajten finns till för att visa upp flödet av ett flertal bloggar. Därmed är dessa bloggar, inte inläggen, något som återkommande länkas till. Förutom den lista med bloggar som finns på sidan Feeden, finns samma lista i sidebaren som man kan komma åt från varje enskild sida på hela sajten. Detta sänder en tydlig signal om vad som är viktigt: bloggarna och dess flöden.

Andra sidor som är viktiga är naturligtvis Feeden som listar de intressanta bloggarna och Krönikor där det skrivs intressanta texter. Dessa sidor kan man dels nå från menyn och dels från sidebaren.

En annan princip som tillämpas på denna sajt är mycket får mer. De sidor som redan har fler besök än andra sidor får några extra interna länkar från statistiksidorna. På statistiksidorna presenteras de sidor som har blivit mest lästa de senaste månaderna. Genom att de länkas till markeras de som extra viktiga. Detta ger sidorna lite extra kraft vilket påverkar möjligheterna för dessa sidor att hamna högre vid en sökning.

Sättet att tänka när man försöker att lyfta fram de sidor som redan får besök bygger på tanken att de mest intressanta sidorna mycket väl kan visa sig mest intressanta för många fler än de som redan har besökt sidan. Att många har besökt sidan tyder ju på att det finns något läsvärt där. Fler borde få möjligheten att hitta sidan.

Internläkning ska inte underskattas som SEO-metod. Vissa tror att två interna länkar är lika värdefulla som en extern ingående länk. Detta har inte bekräftats. Värdefulla är de i alla fall. Vilken strategi som är bäst, om någon av dem är det, är också oklart. Båda fyller tydliga funktioner.

Wikipedias internlänkar leder med större sannolikhet till mer läsning. Man klickar vidare och vidare för att läsa mer och mer. Det signalerar tydligt att både sidorna och sajten som sådan är en dyrbar källa. Google som mäter trafik och hur länge besökaren stannar på sajten, som ett mått på relevans, uppvärderar sidor och sajter som användarna stannar kvar på länge.

Att välja ut vissa sidor på sajten som internlänkas tätare ger signaler till Google att dessa sidor ska uppvärderas och att andra sidor på sajten kan nedvärderas. Om några sidor är uppvärderade både på sajten och hos Google är det troligare att de får mer trafik. Det försäkrar dock inte att besökarna stannar länge. Denna typ av internlänkning ger en indikation på att dessa sidor borde innehålla den mest intressanta informationen. Om den verkligen uppfattas som intressant är en annan fråga. Det avgör besökarna. Tycker de något annat lämnar de sidan fort.

Bloggfeeden.se och SEO-strategier

Det finns mycket man kan göra för att optimera chanserna till höga sökresultat. I denna text har några av de mest värdefulla strategierna presenterats. Alla de bästa sätten tillämpas inte på bloggfeeden.se och det beror i vissa fall på att det inte passar så bra på denna sorts sajt. I andra fall tillämpas de fullt ut. Som det framgår kring internlänkning kan det finnas flera strategier som är bra och då väljer man den som passar bäst på sajten.

Att presentera en text om SEO som vi har gjort på denna sida ingår i vår filosofi. Vi vill vara så transparenta som möjligt. Vi vill visa hur vi tänker och hur vi arbetar.

Ställ gärna frågor om det är något du undrar. Kom också gärna med förslag på vad vi kan göra istället.

Om du vill lära dig mer eller jobba med oss är du välkommen att kontakta oss.