En moralisk kris i samhället

Av: MJ

De senaste dagarna har det pågått saker som får oss att undra hur det är ställt med moralen i samhället. Främst i nyhetsflödet är krisen i Swedbank och krisen på Dramaten.

Förtroendet för banker har varit sådär efter de svåra åren när staten gick in och gav stöd som sedan inte på något vis gynnade folket när det gick väldigt mycket bättre för bankerna. Nu ägnar sig banker åt verksamhet som varken den svenska staten, det svenska folket eller andra stater kan stå bakom. Misstankar om pengatvätt får folk att avgå eller sparkas. Samtidigt får en VD som ytterst är ansvarig för att verksamheten är "ren" en försäkran om att det finns ett liv efter uppdraget som misslyckad VD.

Problemet på Dramaten verkar vara en förlängning av #MeToo och ett besläktat problem likt det i Svenska akademin. Kan inte kulturarbetare hålla sina fingrar och knytnävar i styr. Varför ska just kulturarbetande män få för sig att de är mer värdefulla än andra och bete sig som svin?

Dessa händelser får många att undra om det råder moralisk kris i samhället. Min spontana reaktion är att det inte är värre nu än för några år sedan. Vi tycker ofta att det råder kris när det händer negativa saker som får mycket uppmärksamhet.

Samtidigt som allt negativt händer pågår väldigt mycket som är positivt. En butik i Överkalix har bestämt sig för att sänka priset på bindor för att kvinnors hygien inte ska behöva vara dyrare att upprätthålla än mäns hygien. Det är en insats för ökad jämställdhet. En form av motvikt till vad som har skett på Dramaten.

Medan banker bidrar till pengatvättande som får bankerna att hamna i förtroendekris sker det positiva transaktioner från väldigt rika människor som ger till välgörenhet till förmån för väldigt fattiga människor. Det är allt annat än tecken på moraliskt förfall i samhället.

Väldigt många människor bryr sig om att göra vår värld till en bättre plats att leva i. Håll därför hoppet uppe. Vi kan alla göra lite för att det ska bli bättre. För varje negativ nyhet du läser kan du leta rätt på en positiv nyhet som tyder på motsatsen. För varje negativ handling någon annan gör kan du balansera upp den med en positiv mothandling. De flesta kan och vill göra detta. Du med.

30 Mar 2019