Gamla spel i modern tappning

Av MJ

Att spela spel är ett sätt att roa sig tillsammans med andra eller på egen hand. Det är något vi människor har gjort under lång tid. Historien är full av spel från olika delar av världen. Det finns kulturhistoriker, t.ex. Johan Huizinga, som menar att spel är grunden för kulturen. Vi ska inte underskatta den betydelse spel har för vår samtid och för tidigare generationer.

Kortspel

Kortspel har funnits sedan 900-talet. Spelen har uppstått oberoende av varandra i Kina och Italien. De första kortspelens anses ha uppfunnits i Kina. Det fanns redan då en koppling till kungliga/kejserliga figurer.

De kortspel vi har idag har ett europeiskt ursprung. Varianten med fyra färger och 52 kort kommer ifrån den franska versionen av kortspel. Andra länder som Tyskland och Italien har också haft fyra färger och 52 kort några decennier tidigare men de använde andra färger (tecken). De första kortlekarna tillverkades troligtvis under andra halvan av 1400-talet.

Att spela kort på egen hand är en något senare uppfinning. Det var på 1700-talet som de första varianterna av patiens blev till. Ordet patiens betyder på franska tålamod (precis som det engelska ordet patience). Med datorernas inträde var patiens ett av de första spelen som ingick i operativsystemet. Det var det populära spelet harpan. Med internet kom även harpan som online-spel. Nu finns det många möjligheter att spela harpan patiens på en rad olika sajter och i en rad olika versioner. Den svåraste varianten är spindelharpan.

Brädspel

Brädspel är betydligt äldre än kortspel. Det äldsta spelet som någonsin har upptäckts kommer ifrån en arkeologisk utgrävning i Turkiet. Det hade någon form av pjäser som tros ha varit en tidig version av ett brädspel. Spelpjäserna har daterats vara 5000 år gamla.

Schack har funnits i Europa sedan 800-talet. Den version vi spelar idag har sitt ursprung ifrån Spanien sedan 1400-talet. Föregångare till schack återfinns i Kina och Indien där de troligtvis har uppstått på 600-talet. Schack spelas normal mellan två människor. Med datorernas inträde kunde en dator vara motspelare. Schack fanns precis som harpan i de tidigaste operativsystemen från Windows. Idag går det att spela schack online med olika svårighetsgrad.

Andra brädspel är med ännu längre historia är GO och Backgammon. GO är precis som schack ett strategispel på ett bräde med ett rutnät. Det har funnits i minst 2500 år. GO anses vara svårare än schack men har inte fått samma utspridning på en global nivå.

Tärningsspel

Föregångare till tärningsspel är spel med olika benbitar. De tidigaste benbitarna som påminner om tärningar är gjorda av ankelbenet i foten på människan. Dessa benbitar är av sin natur lite fyrkantiga. Dessa spel kan vara närmare 5000 år gamla. Troligtvis har man inte spelat enbart med tärningar utan i kombination med pjäser på ett bräde.

Tärningsspel är populärt än i dag i många olika varianter. Vanligtvis spelar man med två tärningar. Yatzy är ett exempel på ett tärningsspel med fem tärningar. Moderna varianter finns i digital form och online.

Backgammon

Backgammon är ett brädspel med pjäser som kräver att man har tillgång till tärningar. Detta är ett av de äldsta spel som spelas än idag. Backgammon sägs ha föregångare i det egyptiska spelet Senet och det romerska spelet XII scripta (som betyder de tolv märkena). Senet tros ha funnits sedan 1500 före vår tideräkning men kanske tusen år tidigare och XII scripta har funnits sedan år noll i vår tideräkning. Vissa menar att det finns ännu tidigare föregångare från Mesopotamien, nuvarande Iran, som är närmare 5000 år gamla.

Det är svårt att datera när vår nuvarande version av backgammon blev till. Det har dock funnits officiella regler sedan 1743. Backgammon är ett populärt spel än idag. I likhet med schack har datavetare intresserat sig för spelet för att skapa artificiella mästare. Den som vill spela online har många möjligheter till det.

Elektroniska spel

När man pratar om gamla spel online kan man även fundera på hur elektroniska och digitala spel har utvecklats. Det första elektroniska spelet patenterades 1947. Det är en relativt kort historia jämfört med våra klassiker. På 1970-talet blev både arkadspel och konsolspel populära. Dessa sorters spel utvecklades under 1980-talet.

Konsolspel har till viss del tagit in klassiska sporter och spel in i vardagsrummen men de har också skapat spel som är av ett helt nytt slag. Det handlar om former av augmented reality (AR) eller förstärkt verklighet som även har blivit en allt vanligare företeelse på mobiltelefonen.

Spel är, oavsett om det handlar om gamla spel i ny form eller en utveckling av helt nya spel, en del av våra liv. Människan har varit en spelande varelse under lång tid. Johan Huizinga kallar oss människor för Homo Ludens. Den spelande eller lekande människan. Det verkar ligga något i det.

1 Mar 2020