Engelska språkets dag 23 april

Av: MJ

FN har sex officiella språk. Det är arabiska, kinesiska, ryska, franska, spanska och engelska. Vart och ett av dessa språk firas internationellt. Av dessa sex är dock engelskan det språk som sticker ut lite extra då det sedan förenta nationernas start har fungerat som ett världsspråk (ett lingua franca) och FN:s främsta sätt att kommunicera internt.

Engelska språkets dag är den 23:e april och firas av FN med ett omfattande program. Flera av de olika FN-organen firar med något inslag som uppmärksammar engelska språket och dess betydelse.

Några exempel på aktiviteter den 23:e är:

  • Ett quiz om engelska språket och kultur. Man kan vinna ett fint pris.
  • Ett språkcafé där engelska, kinesiska och spanska uppmärksammas. Kinesiska språket firas den 20:e april och det spanska språket firas samma dag som det engelska, d.v.s. den 23:e april.
  • Multimediautställningar (pågår en tid före och efter den 23:e april).
  • Onlinekampanjer med infographics, berättelser och videoklipp.

Syftet med att fira engelska språkets dag, tillika de övriga fem FN-språken, är att lyfta fram flerspråkighet och kulturell mångfald. Genom att fira samtliga sex språken vill man understryka att de används på ett jämlikt sätt inom FN som organisation. Firandet inom FN ska underhålla såväl som informera. Det finns även ett utbildningsinslag i de annars lustbetonade aktiviteterna.

Den 23:e april är den dag då William Shakespeare föddes och dog. Det råkade, antagligen, bli så att han föddes den 23:e april (år 1564) och dog den 23:e april (år 1616). Eftersom Shakespeare är en historiskt betydelsefull bärare av det engelska språket valde FN just detta datum för sitt firande.

 

22 Apr 2019